onsdag 9 mars 2016

Tacksamhet över livets värme och allt som varit dött


 
Den blomstateid´n nu kummar med lust och fägring stur. Du kummar u e summar da gras å gröido gro. Me bleia livli värme, till allt sum har varrt döit. Nå soili kumma närmre, å allt blir ata föit.

 

SÅ VACKERT!

Det är med blomsterängar och åkrarnas ädle säd och de rike örtesängarna samt lundens gröna träd som får oss att minnas guds godhet och rikedom. Vi förtjäna det här året runt. Det finns en luddig härlig dimmighet och samtidigt en klarsynthet i allt. Oavsett hur man vänder och vrider eller vilka bilder som komma upp så är det skönt.

Min hyllning till Ainbusk fortsätter med denna vackra version av ”Den blomstertid nu kommer”. Det finns i psalmboken men jag har alltid sett den som ALLAs visa. Det är mer folkligt än religöst över den. Och som så många andra tycker jag att den är underbar till så många tillfällen.

När jag först hörde denna version med Ainbusk hittade jag hem med visan fullt ut. Det blev så bra det kan bli. Jag älskar att lägga stämmor på gutamål är det något helt annat som lyfts med stämmornas toner.

TACK Ainbusk, för att ni valde att dela den med alla. Att spela in den och göra det med sådan närvarande energi. Jag vet inte om mina bilder för alltid är era eller vad men det händer allt oftare att just energiavtryck förmedlar någon annans bild. Jag ser vattnet, det kalla vattnet i ån – som strömmar bort. Den daggiga åker som tidigt på morgonen vaknar till liv och sakta förvaltar växtkraften. Hur gula hö-strån syns och värmen från solen känns i hela kroppen. Det är ibland bara rena naturbilder, ibland fyllda med småblommor. Glädjen och hyllningen till naturen är det jag känner i era ord.  Jag känna också er smärta i ordens betydelse nu. Men försök att minnas er energi där och då – när inspelningen gjordes. Det är så ni vill förmedla den så det vill jag påminna er om.

Liksom säden och grönskan växer, skördas, förmultnas för att sedan komma åter känns det så vackert att se på själens resa. Vi planerar, inväntar tillfälle, föds, lever, lär oss eller skjuter bort lärdomarna, dör, samlar oss och summerar jordelivet för att sedan komma åter. Likadant känns det med Josefin. Det är många som känner avståndet, kylan och förlamningen. Men hon kommer åter. Känslan är att hon ännu inte gjort alla sin gärningar och hon är så starkt handlingskraftig så hon finner sina vägar att förmedla dem och se till att jorden får vad hon tänkt att ge.

 

Just i denna visa är det inte Josefin som hörs tydligast, inte ens hennes stämmor. Det gör det hela så otroligt vackert balanserat. För hon finns där så starkt med sin energi ändå vilket lyfter allt annat.
 
Bilden är hämtad ifrån Stephanie Pui-Muns sida, här.

tisdag 1 mars 2016

An angel have changed dimension!Graditude!

Gratitude for your magic!
 
I feel such incredible gratitude that the Group "Ainbusk" exist. That you chose to write, composer practice, believe in your path, and present your beautiful creations with such sincerity. It has forever changed my journey on Earth for me. It changes the way I look and relate to music. How I met my mediumship without previous understanding the greatness.

 
The first contact was through an LP album at home in my parents household. I remember how I sat and listened untill the ears almost stopped working. When the first CD moved in with us, I sat and took down all the notes, words, feelings on paper. I analyzed into your songs so that I would never forget them. It was a comfort, a haven and one of the most important friendships I've ever been blessed with.

 The song "
Gunatt siv gutt" has forever become one with me. It means Good night, sleep tight. Something that also my children carry along in their life and the know it well since I sing it offen before the go to sleep.

 
Some texts are carefully placed close to my heart and there are others who immediately takes my spirit to places several hundred mil from Gotland. For example, I remember a place in a kitchen, far from here, where I sit between the cupboard and the freezer - on the floor. You were what got me believing in my path, believing that I would find what I was looking for in the dark. It filled my moment of gratitude for where I was, where I came from and where I was going. My truth became that "This it not the end". Despite the darkness of the night and the day's heavy challenges I start believing it was possible to create a happy life and find inner calmness.

 M
y musicality has grown through your way of writing songs. It is a gift to be able to perform a song in your way while making it so easy for others to see their own Life in it, be able to feel the same meaning.
  It's peace.
  It is calm.
  It's healing!


I have re-written a lyric from one of their songs, called "Angel". You find the link to spotify down belowe, where it is found to listening to. Unfurtinately their is no version on Youtube.

We remember our angel, we know that you are there. That you´ll meet us when it´s time and that you´ll know when.
We see you angel, we want you to go so let us live and have you here anyway.
Now you know our Dreams, our fears so please help us be brave enough to seek and belive.
You see our Dreams, you know who we are and we know that you´ll wait, that you are there. 
Let us love the Life that we have, let us feel it and know that you are there.
Josefin
 
I see your Angel, I know that she is there. That she meets you and knows when. I see your angel och when you are ready to go she will be there. She have helpt you to dare, to seek and to belive. You have shared your Dyou dreams and now you are there. Now your time is ended so love the Life you have, the Life you may look back to and enjoy. Let Everything hard remain soft memories and let all the good and lovable be your truth. Let your angel meet you and follow you on your way. Without falling, without pain, without tears. Look up and meet your light and feel all the love that comes your way.
 

 My tribute to "Ainbusk" will have to take place in different ways forward. No matter that it is now four angels, one in heaven and three on earth, it is balm for the soul to listen to your music. But since Josefin´s energy forever left its mark on everything she's done, there is also a great comfort to continue listening.
All four of "Ainbusk" have the beautiful gift to shape words into more than single images, it becomes movies of your music and it makes your energy forever stay in your music. And for that I always will continue to feel gratitude for.

/Linda

När en ängel byter dimension.


Tacksamhet!


Tacksamhet för er magi!
Jag känner sådan otrolig tacksamhet för att Ainbusk finns. Att ni valde att skriva, tonsätta, öva, tro på er väg och framföra era vackra alster med sådan innerlighet. Det har för alltid förändrat denna jorderesa för mig. Det förändrar hur jag ser och relaterar till musik. Hur jag mött min medialitet utan att tidigare förstå storheten.

Första kontakten var genom en LP skiva hemma i föräldrahemmet. Jag minns hur jag satt och lyssnade så öronen nästan slutade fungera. När första cd-skivan flyttat in hos oss satt jag och plockade ner alla toner, ord, känslor på papper. Jag analyserade in era sånger för att aldrig kunna glömma dem. Det blev en tröst, en tillflyktsort och en av de viktigaste vänskaper jag någonsin tilldelats.

Gunatt siv gutt har för evigt blivit ett med mig. Något som även mina barn bär med sig då de båda kan den, känner den väl och somnar bäst när mammas stämma sjunger den.

Vissa texter är varsamt placerade nära mitt hjärta och det finns andra som genast tar min ande till platser flera hundra mil ifrån Gotland. Till exempel minns jag en plats i ett kök, långt härifrån, där jag sitter mellan köksskåpet och frysboxen - på golvet. Ni var det som fick mig att våga tro på min väg, våga tro att jag skulle finna vad jag sökte i mörkret. Det fyllde min stund med tacksamhet för vart jag befann mig, vartifrån jag kom och vart jag var på väg. Min sanning blev istället att det inte var slut. Trots nattens mörker och dagens tunga utmaningar gick det att tro, det gick att förstå hur livet kan te sig olika genom er som höll ihop.

Min musikalitet har älskat det ni tonsätter. Mina stämmor, extra textrader och likheter med era har blomstrat. Det är en gåva i sig. Att kunna ge ut en sång på ert sätt och samtidigt göra det så innerligt att känslan ni förmedlar får andra att väva in sina liv i samma melodi.
Det är ro.
Det är lugn.
Det är healing!
Vi minns vår ängel, vi vet att du finns där. Att du möter oss när tiden är inne och att du vet när.
Vi ser dig  ängel, vi vill inte att du går så låt oss få leva och ha dig här hos oss ändå.
Nu vet du vår längtan, våra rädslor och farhågor så hjälp oss att våga se det vi söker och tror.
Du ser våra drömmar, du vet vilka vi är och vi vet att du väntar och att du är där.
Låt oss få älska det liv som vi har, låt oss få känna och veta att du är där.

Josefin
Jag ser din Ängel, jag vet att den är där. Att den dig hämtar och att den vet när. Jag ser din ängel och när du är redo att gå finns den där. Den har hjälpt dig att våga, söka och tro. Ni har delat dina drömmar och nu är ni där. Nu är din tid bestämd till sitt slut så älska det liv som du har, som du nu får se tillbaka på och njuta av. Låt allt hårt få bli fina mjuka minnen och låt allt varmt och kärleksfullt få bli din sanning. Låt din ängel få möta dig och följa dig din sista väg. Utan att falla, utan ont, utan alla tårar. Se upp och möt ditt ljus och känn all kärlek som strömmar mot dig.


Min hyllning till Ainbusk kommer att få ta plats på lite olika sätt framöver. Oavsett att det nu är fyra änglar, en i himlen och tre på jorden, är det balsam för själen att lyssna till er musik.  Men eftersom Jossans energi för evigt gjort avtryck i allt hon gjort finns det  även en stor tröst att fortsätta lyssna.
Alla fyra i Ainbusk har den vackra gåvan att forma ord till mer än inre bilder, det blir filmer av er musik och det gör att allas er energi för evigt finns i musiken. Det kommer jag att fortsätta känna tacksamhet för.

/LindaBilden är lånad härifrån.